смт. Міжгір'я. Міжгірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 

План роботи школи на 2019-2020 навчальний рік

                                                                    Обговорено і затверджено на засіданні

                                                                                                                                                                                                           педради  30.08.2019 року, протокол № 1

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                            Директор школи                                          М.І.Шагур

 

 

                                                                                           ПЛАН  РОБОТИ

                                  Міжгірської  ЗОШ I-II ступенів  на  2019-2020 навчальний  рік

 

                                                                                           ЗМІСТ

 

1.    Вступ

2.      Структура методичної роботи у 2019-2020 н.році

3.      Засідання педагогічних рад ( тематика )

4.      Засідання  ППС ( тематика )

5.      Основні накази по школі

6.      Плани роботи по місяцях :

-         серпень

-          вересень

-          жовтень

-          листопад

-          грудень

-          січень

-          лютий

-          березень

-          квітень

-          травень

-          червень

 

 

 

 

 

                                                                             ВСТУП

 

    В  2019-2020 н.році педагогічний колектив Міжгірської ЗОШ І-ІІ ступенів працював над реалізацією Державної програми « Освіта», законів України « Про освіту», « Про мови», постанови кабінету міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст і структуру», інші документи чинного законодавства МОН молодь спорту України, здійснював систему заходів щодо дальшого розвитку і функціонування школи, над вирішенням проблемного питання «Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання моральних якостей через призму уроків та позакласних заходів».

   Школа брала активну участь у районних олімпіадах, спортивних змаганнях, роботі МАН та інших заходах які організовував відділ освіти РДА, а також у пошуковій роботі та патріотичному вихованні молоді, зміцненню навчально-матеріальної бази школи. Результатом роботи є те, що педколектив школи домігся певних успіхів у навчально - виховній роботі. По результатах 2-го туру олімпіад школа зайняла 1-ше місце серед шкіл І-ІІ ступенів району, мала переможців та призерів олімпіад та  призерів  по лінії МАН , конкурсах юних художників, 5-тє загальнокомандне місце по спортмасовій роботі серед шкіл І-ІІ ступенів району. Учні школи продовжували пошукову роботу пов’язану з подіями 1939 року у Тішні де були розстріляні січовики, борці за незалежність України, установлено місце народження С.Д.Фігури – це с.Лютовисько Старосамбірського району Львівської області, Якова Завальницького – це с.Хом’яківка Чортківського району Тернопільської області. Школа продовжує працювати над поповненням музею поета Петра Скунця.

   Методична робота в школі спрямовувалася на вирішення науково-методичної проблеми: «Удосконалення уроку, як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учня». Кущові методичні об’єднання вчителів-предметників та вчителів початкових класів проводилися згідно з розробленим планом роботи та графіком.

   Робота педрад протягом 2018-2019 н. року була підпорядкована вирішенню та реалізації проблемного питання школи.

Робота ППС спрямовувалася на гуманізацію навчально-виховного процесу, на удосконалення форм і методів роботи, розвиток духовності і моральних якостей учнів.

   Виховна робота в школі базувалася на основних положеннях Концепції загальноосвітньої школи України, закону «Про освіту», Концепції національної системи виховання, що в кінцевому рахунку сприяє максимальному розкриттю й реалі-зації дитини, її індивідуальності, закладених в ній природою здібностей, нахилів і талантів, підготовці до свідомого вибору місця вжитті, формуванню національної свідомості, удосконаленню моральних якостей особистості. Основна увага була зосереджена на забезпеченню оптимальної організації навчально-виховного процесу через підвищення ефек-тивності уроків та позакласних заходів, вплив органів учнівського самоврядування на виховання свідомої дисципліни і підвищення рівня знань вихованців. Як результат, в школі протягом навчального року не було здійснено жодного грубого правопорушення, належно збережено шкільне майно.

   Всіх дітей шкільного віку було охоплено навчанням, а 15 випускників школи продовжують навчання. В школі працювало 22 вчителі з яких 19 мали вищу освіту, а 3 середню спеціальну, 13 – вищу категорію, 13- звання «старший вчитель». В школі  працювала ГПД, яку відвідувало 30 учнів 1-4 класів.

   Протягом 2018-2019 н.р. дирекцією  школи  вирішено  ряд  господарських  питань  та  зміцнено  навчально-матеріальну  базу  : збудовано  внутрішній  туалет, обладнано  новими  партами  та  стільцями  два  класні  приміщення, придбано  за  рахунок  відділу  освіти  5  нових  комп’ютерів, встановлено  плитку  на  сходах  в  школу, проведено  якісний  поточний  ремонт  школи, встановлено  сучасну  пожежну  сигналізацію.

   У 2019-20120 н. році педколектив школи спрямовуватиме свою діяльність на те, щоб школа була призером 2-го туру предметних олімпіад серед шкіл І-ІІ ступенів району, на оптимізацію навчання, вдосконалення навчально-виховного процесу в школі, зміцненню навчально-матеріальної бази школи, а також вирішенню таких проблемних питань:

         1. Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток талантів, розумових

             та фізичних здібностей, виховання моральних якостей через призму уроків та позакласних заходів.

         2. Забезпечення оптимальної організації навчально-виховного процесу через підвищення ефективності уроків та

             позакласних заходів.

        3. Вплив учнівського самоврядування на виховання свідомої дисципліни та підвищення рівня знань.

        4. Активне використання ІКТ на всіх без винятку уроках та всіма вчителями.

 

 

                                     Структура  методичної  роботи  школи  у  2019-2020  н. році

 

пп

Основні  заходи

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

При

мітка

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

Засідання педрад

Нарада при директорові

Засідання ППС

Засідання м. обєднань

Засідання районних м.о.

 +

 +

 

 

 +

 

 +

 +

 +

 +

 

 +

 

 +

 +

 +

 +

 

 +

 

 +

 +

 

 +

 +

 +

 

 +

 

 +

 +

 +

 +

 

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 

                   

                                                       Засідання педрад                                    -  четвертий четвер місяця ( за планом )

                                                       Засідання ППС                                             -  четвертий вівторок місяця ( за планом )

                                                       Навчання учнівського активу               -  другий вівторок місяця

 

 

                                                          ТЕМАТИКА  ПЕДРАД

 

1.     Підсумки роботи педколективу школи за минулий навчальний рік та завдання по реалізації проблемних

питань школи у новому н. році. ( 30.08.19)

2.     Творче  використання  методів  проектів  у  навчально-виховному  процесі  з  предметів  природничого  циклу. ( 26.10.19)

3.     Стан  інформативно-методичного  забезпечення  з  предметів  гуманітарного  циклу,  його  вплив  на  результативність  та  якість  навчально-виховного  процесу. ( 28.12.19)

4.     Доцільність  та  стан  використання  ІКТ  на  уроках  та  в  позаурочній  діяльності  в  початковій  школі,  в  зарубіжній  літературі  в  7-9  класах.   ( 22.02.19  )

5.     Підліток  і  соціум. ( Круглий  стіл  за  участю  класних  керівників.)     ( 26.04.19 )

6.     Про роботу педколективу школи по реалізації проблемних питань. Перевід учнів 1-4 класів до наступних класів та допуск учнів 9-го класу до ДПА. ( 28.05.20)     

7.     Про перевід учнів 5-8 класів до наступних класів. Про наслідки ДПА та випуск учнів 9-го класу з школи.

( 12.06.20)

 

                               ТЕМАТИКА  ЗАСІДАНЬ  ППС

 

  ТЕМА:  ПСИХОЛОГІЧНИЙ  СУПРОВІД  УЧАСНИКІВ  НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

 

                           1-ше  засідання   ( жовтень)

 Інформаційно – практичне  заняття : * Запобігання  конфліктів  в  навчально-виховному  процесі*

 

                          2-ге засідання     ( грудень)

Круглий  стіл : * Творчий  потенціал  і  творчі  якості  педагога*

 

                         3-тє засідання    ( лютий)

Інформаційно – практичне  заняття : * Профілактика  агресії  та  насилля  у  дітей  та  учнівської  молоді*

 

                         4-те засідання    ( квітень)

Психологічний  практикум: * Обираємо  здоровий  спосіб  життя*

 

                           ОСНОВНІ  НАКАЗИ  ПО  ШКОЛІ

 

 

1.     Серпень

-         Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи

-         Про розподіл педагогічного навантаження

-         Про зарахування учнів до 1-го класу та ГПД

-         Про режим роботи школи

-         Про закріплення осіб відповідальних за дотримання ТБ та ППБ

2.     Вересень

-         Про організацію гарячого харчування учнів

-         Про створення комісії для проведення атестації педпрацівників школи.

-         Про організацію методичної роботи в школі у 2019-2020 н. році

-         Про вивчення стану викладання навчальних предметів у школі в 2019-2020 н. році.

-         Про стан викладання образотворчого   та  музичного мистецтва  в  1-4 класах

3.     Жовтень

-         Про проведення атестації  педпрацівників  школи у 2019-2020 н. році

-         Про відвідування учнями занять та дотримання ними санітарного стану в класних приміщеннях

-         Про стан викладання  іноземних мов  в  школі.

4.     Листопад

-         Про проведення 1-го туру Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів

-         Про стан викладання  математики  в  школі .

5.     Грудень

-         Про стан виховної роботи в школі

-         Про ведення ділової документації в школі

-         Про стан  викладання  інформатики  в 5-9  класах.

                      6.  Січень

-   Про виконання навчальних планів та програм за 1-ше півріччя 2019-2020 н. року

-   Про оздоровлення учнів школи у зимовий період 

                                    

                                                      7.  Лютий

                               -   Про відзначення 206  річниці з дня народження Т.Г.Шевченка

                               -   Про стан ведення класних журналів

                               -   Про          ???         в  школі.

                                                      8. Березень

                               -   Про результати контролю за дотриманням «Єдиних вимог до усного та писемного мовлення»

                               -   Про підсумки проведення атестації  медпрацівників  школи

                               -   Про стан викладання  ???????     в школі.

                                                      9. Квітень

                               -   Про роботу гуртків, факультативів, курсів за вибором

                               -   Про проведення місячника благоустрою, санітарії та озеленення школи

                               -   Про стан ведення учнями зошитів та щоденників та збереження підручників.

                                                     10. Травень

                               -   Про проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 1-8 класах

                               -   Про проведення ДПА у 4 та 9 класах

                               -   Про роботу шкільної бібліотеки

                               -   Про виконання навчальних планів та програм

                               -   Про надання чергових відпусток працівникам школи

                                                     11. Червень

                               -   Про перевід учнів 1-4 класів до наступних класів та допуск учнів 9 класу до ДПА

                               -   Про перевід учнів 5-8 класів до наступних класів та випуск учнів 9 класу з школи

                               -   Про літнє оздоровлення учнів школи

                               -   Про відповідальність  кл.керівників за збереження життя та здоров’я учнів протягом літніх канікул                 

                                                                                                                                           

                                                         СЕРПЕНЬ

 

    Форма  роботи

 

           Зміст  основних  заходів

Строки

виконання

   Форми

узагальнення

Відповадальні

за виконання

Підготувати,

провести, забезпечити

виконання

 

- Організувати видачу підручників

- Провести засідання педради

- Прийняти участь у серпневій конференції

- Провести інструктивно-меодичну нараду з питання

  планування роботи на 2018-2019 н. рік

- Підготувати та видати такі накази по школі :

  а)Про розподіл обовязків між адміністр. школи

  б)Про розподіл педнавантаження

  в)Про організацію гарячого харчування учнів

  г)Про режим роботи школи

- Провести наради при директорові з таких питань :

  а)Про дотримання ТБ та ППБ учнями та прац.школи

  б)Про чергування по школі

  в)Про створення методичної ради педагогів-консуль

     тантів по наданню допомоги комісіям учкому

До  31.08

       30.08

       25.08

 

       30.08

 

До  31.08

До  28.08

До  30.08

До  30.08

 

       29.08

       29.08

 

       29.08       

Читацькі ф-ри

Протокол

Нак.по школі

 

Нарада

 

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

 

Нарада

Нарада

 

Нарада

Бібліотекар

Шагур М.І.

Дирекція

 

Дирекція

 

Шагур М.І.

Шагур М.І.

Шагур М.І.

Шагур М.І.

 

Шагур М.І.

Кій М.Ф.

 

Шагур М.І.

 

Розробити, спланувати,

скласти

- Внести корективи до плану роботи школи на рік

- Розробити план курсової перепідготовки на н.рік

- Уточнити список дітей 6 річного віку та дітей, що

   потребують проходження м.педагогічної комісії

- Розробити сценарій проведення Дня знань

- Скласти соціальний паспорт школи

- Скласти і затвердити постійний розклад уроків

 

До  30.08

До  30.08

 

До  25.08

До  27.08

До  30.08

До  30.08

План роботи

План

 

Список

Сценарій

Соц.паспорт

Розклад

Дирекція

Дирекція

 

Дирекція

Кій М.Ф.

Дирекція

Кій М.Ф.

Вивчити, проаналізувати

виконання

- Проходження працівниками школи медогляду

- Провести рейд-огляд готовності класних приміщень

  до нового н. року

- Систематизувати відомості про випускників 9 класу

До 31.08

 

До 27.08

До 30.08

Мед.книжки

 

Інформація

Довідка

Шагур М.І.

 

Комісія

Шагур  М.І.

                                                                                    

                                                   ВЕРЕСЕНЬ

 

Форма роботи

 

    Зміст основних заходів

Строки

виконання

  Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- Спланувати роботу м/о вчителів

- Організувати :

   а) гаряче харчування учнів

   б) курсову перепідготовку вчителів

- План атестації вчителів

- Соціальний паспорт школи

- Графік проведення контрольних, лабораторних та

  практичних робіт

- Спланувати всі види позакласних занять з врахува-

  нням побажань батьків та учнів

- Спланувати спортмасову роботу на н. рік

-

До   15.09

 

 З     01.09

До   10.09

До   15.09

До   10.09

 

До   15.09

 

До   15.09

До   10.09

План-графік

 

Інформація

Графік

План

Паспорт

 

Графік

 

План

План

 Кій М.Ф.

 

Шагур М.І.

Кій М.Ф.

Кій М.Ф.

Дирекція

 

Кій М.Ф.

 

Дирекція

Заплетнюк В.І.

 

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- Свято «День знань»

- Поточний контроль за відвідуванням учнями занять

- Матеріали для статзвітності

- Провести загальношкільні батьківські збори

- Провести загальношкільну учнівську конференцію

- Провести загальношкільний л/а крос «Золота осінь»

- Провести наради при директорові :

  а)про випуск шкільної преси

  б)про організацію чергування по школі

  в)про ведення шкільної документації

- Навчання учкому з питань самоврядування

- Засідання ППС

- Засідання педконсиліуму по навчанню 5-класників

- Тиждень дитячої книги прис. Всеукр. Дня бібліот.

      01.09

До   05.09

До   05.09

        25.09

        15.09

        21.09

 

 

 

        04.09

        12.09

        26.09

        26.09

   26-30.09 

Сценарій

Кн. контролю

Звіти

Протокол

Протокол

Протокол

 

 

 

Нарада

Протокол

Реферати

Протокол

Сценарій

Кій М.Ф.

Шагур М.І.

Шагур М.І.

Шагур М.І.

П.організатор

Заплетнюк В.І.

 

 

 

Шагур М.І.

П. організатор

Кій М.Ф.

Шагур М.І.

Матічак І.В.

 

Вивчити, проаналізувати

- Стан збереження учнями підручників.

- Стан вик. обр. та музичного  мистецтва в 1-4кл

До   18.09

До   30.09

Інформація

Наказ

Матічак І.В.

Кій  М.Ф.

 

ЖОВТЕНЬ

     Форма роботи

                 Зміст основних заходів

     Строки

   виконання

     Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- Графік проведення шкільних предметних олімпіад

- Графік відкритих виховних годин

 

 

До    11.10

До    02.10

    Графік

     Графік

    Кій М.Ф.

     Кій М.Ф.

 

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- Хід виконання рішення педради від

- Стан викладання іноземних  мов  в  школі

 

 

         27.10

До    30.10

     Протокол

     Наказ

     Шагур М.І.

     Кій М.Ф.

 

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- Проаналізувати успішність та відвідування учнями

  занять за вересень - жовтень

- Забезпечити участь учнів школи у роботі МАН

- Урочиста лінійка, присвячена 75-й річниці визволення України від н-ф. загарбників

- Засідання м/о вчителів

- Поточний контроль за веденням шкільної документ.

- Перевірити стан збереж. підручників у учнів школи

- Інструктивно-методична нарада для вч.,що атест.

- Засідання педради

- Урочисте засідання до Дня вчителя

- Навчання учнівського активу

- Підготувати школу до опалювального сезону

- Провести  тиждень  математики  в  школі

 

 

 

 

До   30.10

До   20.10

 

  До  24.10

Згідно графіка

До   28.10

До   25.10

        11.10

        26.10

        29.09

        10.10

До    15.10

    23-27.10

 

     Наказ

     Наказ

 

     Сценарій

     Протоколи

     Наказ

     Наказ

     Нарада

     Протокол

     Сценарій

     Протокол

 

    Сценарій

 

     Кій М.Ф.

     Кій М.Ф.

П. організатор

Ільницька М.І.

     Кій М.Ф.

     Дирекція

     Дирекція

     Дирекція

     Шагур М.І.

Голова профкому

П. організатор

      Шагур М.І. 

Вчителі м-ки

 

 

 

                                                                                  

                                                       ЛИСТОПАД

 

     Форма роботи

        

              Зміст основних заходів

    Строки

виконання

      Форма

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- Участь учнів школи у районних олімпіадах

- Сценарій святкування Нового року

-

 

Згідно  графіка

До   30.11

       Графік

       Сценарій

    Кій М.Ф.

П. організатор

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- Стан викладання математики  в 5-9 класах

- Стан виконання навчальних планів та програм

- Хід дотримання внутрішнього трудового розпор.

-

 

До   30.11

До   30.11

До   20.11

       Наказ

       Наказ

       Нарада  

Шагур  М.І.

Кій М.Ф.

Шагур М.І.

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

 

- Конкурс патріотичної пісні .

 

- Засідання ППС

- Учнівську конференцію, приурочену Дню

   української писемності та мови

- Вечір поезії, приурочений творчості учнів школи

- Нараду з питань профілактики правопорушень

- Засідання учнівського активу з питань

   удосконалення самоврядування

- Конкурс читців «Мово рідна,з пісні та любові».

- Реквієм, приурочений Дню памяті жертв Голодо-

   мору та політичних репресій

 

 

        04.11

 

        21.11

 

        09.11

        09.11

        23.11

 

        07.11

        09.11

 

        17.11

 

 

 

 

 

 

       

       Сценарій

 

       Реферати

 

       Сценарій

       Сценарій

       Нарада

 

       Протокол

       Сценарій

 

       Сценарій    

П. Організатор

 

Кій М.Ф.

 

Кій М.Ф.

Буртин Н.В.

Шагур М.І.

 

П. Організатор

Кій М.Ф.

Ільницька М.І.

Матічак І.В.

                                                                       

ГРУДЕНЬ

 

 Форма  роботи

    

  Зміст основних заходів

    Строки

 виконання

      Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- План роботи на період зимових канікул

- Графік проведення перевірочних робіт з укр.мови

   та математики у 4 та 9 класах.

- План оздоровлення учнів школи на період зимових    канікул

- Провести тиждень історії та географії школі

До  24.12

 

До  05.12

 

До 25.12

11-15.12      

План

 

Графік

 

План

Сценарій

Кій М.Ф.

 

Кій М.Ф.

 

Дирекція

Вч.предметники

 

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- Стан виховної роботи в школі

- Виконання навчальних планів та програм

- Ведення шкільної документації

- Стан викладання інформатики в 5-9 класах

- Творчі звіти вчителів, що підлягають атестації

- Про стан відвідування учнями занять та його вплив на успішність

 

До 27.12

До 30.12

До 30.12      

До 30.12      

      29.12

 

      15.12   

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

Протокол

 

Нарада

Кій М.Ф.

Кій М.Ф.

Шагур М.І.

Дирекція

Дирекція

 

Шагур М.І.

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- Урочисте відзначення Дня збройних сил України

- Вечір для старшокласників «Андріївські гадання»

- Дитячий ранок до Дня Святого Миколая

- Засідання педради

- Засідання кущових м/о та м/о вчителів п.класів

- Святкування Нового року

 

      05.12

      12.12

      19.12

      28.12

Зг.графіка

      29.12

       

Сценарій

Сценарій

Сценарій

Протокол

Протоколи

Сценарій

П.організатор

П.організатор

Кій М.Ф.

Шагур М.І.

Кій М.Ф.

Кій М.Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

 

 Форма  роботи

    

  Зміст основних заходів

    Строки

 виконання

      Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- внести зміни в тарифікацію

- скоригувати розклади уроків, гуртків на 2 семестр

- скласти графіки проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт на 2 семестр

- скласти план-графік внутрішкільного контролю і керівництва на 2 семестр

- розробити план проведення позакласних заходів на 2 семестр

- графік відпусток педпрацівників

До  05.01

До 05.01

 

До  15.01

 

До 12.01

 

До 11.01

До 03.01     

Тарифікація

Розклад

 

Графік

 

Графік

 

План

Графік

Шагур М.І.

Кій М.Ф.

 

Кій М.Ф.

 

Дирекція

 

Дирекція

Дирекція

 

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- стан виховної роботи з учнями, схильними до правопорушень

- участь учнів школи у районних олімпіадах

 

До 25.01

До 30.01

 

Нарада

Наказ

Кл.керівники,

П.організатор

Шагур М.І.

 

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- участь учнів школи у районному конкурсі художньої самодіяльності

- участь учнів школи у І-му етапі конкурсу МАН

- провести загальношкільну учнівську конференцію

- провести загальношкільне урочисте зібрання,приурочене Дню Соборності України

- провести мітинг-реквієм, приурочений  100-й річниці бою під Крутами

- провести поточний ремонт школи

 

До  31.01

До 30.01

31.01

 

19.01

 

29.01

До 10.01

 

Сценарій

Реферати

Протокол

 

Сценарій

 

Сценарій

Нарада

 

Кій М.Ф.

Кій М.Ф.

П.організатор

 

Ільницька М.І.

 

Ільницька М.І.

Шагур М.І.

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

 

 Форма  роботи

    

  Зміст основних заходів

    Строки

 виконання

      Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- заходи по відзначенню 206-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка

- класно- узагальнюючий контроль у 3-9 класах

-

 

До 20.02

До 13.02

 

 

Сценарій

Наказ

 

 

Кій М.Ф.

Дирекція

 

 

 

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- роботу комісій учкому, класних активістів

- стан ведення шкільної документації

- виконання планів роботи класоводів та класних керівників 1-9 класів

- про  роботу  ГПД у школі

До 19.02

До 25.02

До 10.02

 

До 28.02

Протокол

Наказ

Наказ

 

Наказ

П.організатор

Дирекція

Кій М.Ф.

 

Дирекція

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- літературний монтаж «Мово рідна, будь не тільки святом, а й насущним хлібом на щодень»

- засідання ППС

- відкриті виховні години у 1,3,9 класах

- забезпечити участь вчителів школи у засіданнях кущових методобєднань

- провести спільне засідання комісії у справах неповнолітніх з працівниками правоохоронних орг.

- провести класні батьківські збори у 1-9 класах

- провести вечір на тему « Суд над шкідливими звичками»

До 14.02

 

      27.02

Протягом місяця

 

Зг. графіка

 

По домовленості

    25.02

 

    22.02

Сценарій

 

Реферати

Плани

 

Протокол

 

Протокол

Протокол

 

Сценарій

 

Буртин Н.В.

 

Кій М.Ф.

Кл.керівники

 

Кій М.Ф.

 

Шагур М.І.

Кл.керівники

 

Кій М.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

 Форма  роботи

    

  Зміст основних заходів

    Строки

 виконання

      Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- розклад консультацій для проведення ДПА

- сценарій. «Зустріч птахів»

- розклад ДПА

До 21.03

До 14.03

До 30.03

Розклад

Сценарій

Розклад

 

Кій М.Ф.

Вч.біології

Кій М.Ф.

 

 

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- роботу навчальних кабінетів, майстерні, спортзалу

- стан ведення ділової документації

- анкетування учнів 9-го класу з метою вивчення їх професійних нахилів та відомостей про подальше навчання

- стан викладання історії  та  провознавст. в школі

До 30.03

До 25.03

 

 

 

До 31.03

Нарада

Наказ

Довідка

 

 

Наказ

Шагур М.І.

Дирекція

Заплетнюк В.І.

 

 

Дирекція

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- атестаційні матеріали

- підсумки проведення атестації педпрацівників

- про результати контролю за дотриманням «Єдиних вимог до усного писемного мовлення»

- Шевченківський тиждень

- заходи приурочені пам’яті січових стрільців( до  81ої річниці Карпатської України)

- нарада при директорові:

a)      Про роботу техперсоналу школи

b)      Вивчення інструкції про завершення 2019-2020 навчального року

- про роботу з обдарованими та слабовст. учнями

- ранок до свята 8-го Березня

- рейд-перевірка стану збереження підручників

- засідання ППС

- свято зустрічі птахів

- тиждень біології та хімії  в школі

До 31.03

До 31.03

 

До 25.03

05-09.03

 

18.03

 

16.03

 

29.03

29.03

07.03

15,16.03

20.03

22.03

16-22.03

Ат.матеріали

Наказ

 

Наказ

Сценарій

 

Сценарій

 

Нарада

 

Нарада

Нарада

Сценарій

Довідка

Реферати

Сценарій

Сценарій

Шагур М.І.

Шагур М.І.

 

Кій М.Ф.

Буртин Н.В.

 

Шагур М.І.

 

Шагур М.І.

 

Шагур М.І.

Кій М.Ф.

П.організатор

Матічак І.В.

Кій М.Ф.

Вч.біології

Вч.предметники

 

 

КВІТЕНЬ

 

 Форма  роботи

    

  Зміст основних заходів

    Строки

 виконання

      Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- план місячника з благоустрою, санітарії та озелененню

- весняну спартакіаду школярів

- проектну документацію та заявку на матеріали для   ремонту школи

 

До 07.04

До 17.04

 

 

До  30.04

 

План

План

 

 

Заявка

 

Шагур М.І.

Заплетнюк В.І.

 

 

Шагур М.І.

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- підсумки місячника з благоустрою

- про роботу гуртків, факультативів, курсів за вибором

- роботу шкільної бібліотеки

До 30.04

 

До 24.04

До 30.04

Наказ

 

Наказ

Наказ

Дирекція

 

Кій М.Ф.

Кій М.Ф.

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- забезпечити участь вчителів школи у роботі міжшкільних методоб’єднань

- засідання педради

- провести відкриті виховні години у 2,4,6 класах

- зрізи знань 4-9 класах

- підготувати атестаційні матеріали на засідання районної атестаційної комісії

- загальношкільні батьківські збори

- засідання м/о вчителів початкових класів

- виставку учнівських робіт з образотворчого мистецтва та трудового навчання (1-9 класи)

 

13-17.04

      23.04

Квітень

12-18.04

 

До10.04

     23.04

Зг.графіка

 

24-30.04

 

Протокол

Протокол

Плани

Наказ

 

Ат.матеріали

Протокол

Протоколи

 

Виставка

 

Кій М.Ф.

Шагур М.І.

Кл.керівники

Кій М.Ф.

 

Шагур М.І.

Шагур М.І.

Кій М.Ф.

Вчителі обр.м-ва

та трудового

навчання

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

 

 Форма  роботи

    

  Зміст основних заходів

    Строки

 виконання

      Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- планування роботи на 2020-2021 н.рік

- наказ про відпустки  педпрацівників

- уточнити список дітей 6- річного віку

- сценарій свята останнього дзвоника

- про адаптаційну підготовку дітей 6 річного віку

- про створення атестаційної комісії до ДПА

- наказ про проведення н.екскурсій та н.проктики

- наказ про відпустки техпрацівників школи

До 31.05

До 20.05

До 15.05

До 20.05

До 22.05

До 15.05

До 20.05

До 31.05

 

План

Наказ

Список

Сценарій

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

Дирекція

Шагур М.І.

Дирекція

Кій М.Ф.

Кій М.Ф.

Шагур М.І. Шагур М.І. Шагур М.І.

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- виконання навчальних планів та програм

- роботу педколективу школи по підготовці до літнього оздоровлення школярів

- роботу класного керівника 9-го класу по питанню продовження навчання учнями класу

До 31.05

 

18.05

 

18.05

Наказ

 

Нарада

 

Нарада

Кій М.Ф.

 

Шагур М.І.

 

Шагур М.І.

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- приступити до ремонту школи

- свято останнього дзвоника

- провести відкриті виховні години у 7-9 класах

- провести директорські контрольні роботи у 2-9 класах

- літературно-музичну композицію «Дорогами війни»

Травень

31.05

03-08.05

 

11-22.05

 

08.05

План

Сценарій

План

 

Наказ

 

Сценарій

 

Дирекція

Кій М.Ф.

Кл.керівники

 

Дирекція

 

Кій М.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ

 

 Форма  роботи

    

  Зміст основних заходів

    Строки

 виконання

      Форми

узагальнення

Відповідальні

за виконання

Розробити, спланувати,

скласти

- список дітей 6 річного віку, що підлягають навчанню у 1-му класі

- сценарій проведення випускного вечора

- оформлення папки з необхідними матеріалами до ДПА

 

До 05.06

До 05.06

 

01.06

 

Список

Сценарій

 

Матеріали

.

Пригара М.С.

Кушик  Т.І.

Вчителі – предметними

Вивчити, проаналізувати

хід виконання

- стан закладених дослідів з біології на ділянках вдома у учнів

- хід проведення ремонту школи

- стан літнього оздоровлення

 

До 10.06

15.06

15.06

 

Нарада

Нарада

Нарада

Вч.труд. навч.

Вч. біології

Шагур М.І.

Шагур М.І.

Підготувати, провести,

забезпечити виконання

- провести ДПА учнів школи

- засідання педради

- поповнити саморобним обладнанням спорт майданчик школи

- переобладнати зовнішній туалет та провести огорожу школи

До 12.06

12.06

 

До 30.06

 

До 30.06

Протоколи

Протокол

 

Обладнання

Дирекція

Шагур М.І.

 

Заплетнюк

 

Дирекція